2019 voor Paulig: grondslag voor langdurig succes

25.04.2020

Paulig streeft ernaar een duurzame koploper in zijn sector en een van de snelst groeiende ondernemingen in de Europese voedings- en drankenindustrie te worden. In 2019 vernieuwde Paulig zijn operationele model, organisatiestructuur en werkwijzen om zijn klanten in elke markt een aanbod te kunnen voorleggen dat nog breder is dan voorheen. 2019 was voor Paulig een jaar vol vernieuwing, waarin de omzet van de onderneming jaar op jaar met 1,4 procent groeide, tot 921,4 miljoen euro.

“De groeistrategie van Paulig is gericht op internationale groei. Die streven we vooral na in de categorieën Tex Mex en plantaardige eiwitten. Het nieuwe operationele model dat we in 2019 hebben geïmplementeerd is een van de hoekstenen van ons succes in de toekomst, naast onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en een productselectie die voorziet in de vraag op lange termijn en inspeelt op de trends in de voedingsindustrie,” zegt Rolf Ladau, CEO van de Paulig Group.

Paulig rolde zijn nieuwe operationele model in juni 2019 uit om de groep zo dicht mogelijk bij haar klanten en consumenten te laten werken. De vorige structuur, die steunde op divisies, werd vervangen door een nieuwe, waarin geografische Business Areas en Business Functions centraal staan. De Business Areas zijn Finland en de Baltische staten, Scandinavië en Centraal-Europa, en Oost, nl. Rusland en buurlanden. Het vierde bedrijfsonderdeel, Customer Brands, is gericht op private label.

“De nieuwe gecentraliseerde functies Marketing en Supply Chain & Sourcing zijn bedoeld om het merkenportfolio van Paulig nog verder te internationaliseren, de samenwerking met klanten uit te breiden, de productiviteit te verbeteren en te zorgen dat we op elk niveau van de groep onze beste vaardigheden doeltreffend benutten,” legt Rolf Ladau uit.

Paulig blijft bouwen op ruim 140 jaar geschiedenis als succesvol familiebedrijf. Vandaag heeft het ongeveer 2.000 mensen in dienst in 13 landen. Het portfolio van Paulig omvat verschillende bekende merken, zoals Paulig, Santa Maria, Poco Loco, Risenta en Gold&Green. De producten van Paulig worden verkocht in meer dan 70 landen. De totale omzet van de groep is voor zo’n 54 procent afkomstig uit Noord-Europa en voor 46 procent uit de overige markten.

 

2019 in cijfers 

“Tex Mex is onze belangrijkste groeicategorie en tevens ook het segment waarin Paulig Europees marktleider is. Vorig jaar groeide de categorie Tex Mex gemiddeld met 6 procent. Een andere grote categorie voor ons is koffie. Daarin konden we ondanks steeds scherpere concurrentie onze marktpositie behouden en onze verkoop van premiumkoffie met 10 procent verhogen. We lanceerden ook onze reeks Gold&Green Pulled Oats, producten die rijk zijn aan plantaardige eiwitten, in nieuwe internationale markten met een uitstekend groeipotentieel”, licht Rolf Ladau toe.

De geconsolideerde jaarrekening van 2019 is de eerste jaarrekening die de Paulig Group heeft opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Tot en met boekjaar 2018 stelde de groep haar jaarrekeningen op volgens de Finse boekhoudkundige normen (FAS).

  • De totale omzet bedroeg 921,4 miljoen EUR (908,2)
  • De bedrijfswinst bedroeg 75,4 miljoen EUR (73,9), of 8,2 procent (8,1) van de omzet
  • Het resultaat van het boekjaar bedroeg 51,6 miljoen EUR (54.3)
  • De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van de groep was 64 procent (64,4)
  • Het gemiddelde aantal personeelsleden was 2.115 (2.140)

 

Omzetontwikkeling 

De omzet van de Paulig Group bedroeg in 2019 921,4 miljoen EUR, een stijging van 1,4 procent tegenover het jaar ervoor. Ze was als volgt verdeeld over de pas ingevoerde Business Areas:

  • Finland en de Baltische staten: 301,7 miljoen EUR (310,6)
  • Scandinavië en Centraal-Europa: 276,6 miljoen EUR (283,3)
  • Customer Brands: 267,4 miljoen EUR (251,3)
  • Oost, nl. Rusland en buurlanden: 62,6 miljoen EUR (53,1)

 

Het Jaarverslag en het Duurzaamheidsverslag van Paulig voor 2019 zijn beschikbaar in PDF-formaat op de Paulig-website: www.pauliggroup.com.